ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της